Záujmové krúžky

Krúžok mladých talentov

Cieľom krúžku je viesť žiakov k úcte k tradíciám, naučiť ich hre na gitaru, ľudové a spoločenské tance, spievať moderné aj ľudové pesničky. Žiaci nacvičujú programy k rôznym príležitostiam a svojimi vystúpeniami sa predstavujú spolužiakom a pedagógom.


Krúžok turistický

Tento krúžok je zameraný na rozvoj motoriky a pohybovej aktivity. Jeho cieľom je prehlbovať kladný vzťah k prírode a ochrane životného prostredia. Žiaci si zahrajú futbal a ďalšie športové hry podľa výberu. Vychádzkami do okolia sa naučia orientovať v prírode a bližšie ju spoznávať.


Krúžok výtvarný

Krúžok je určený všetkým žiakom, ktorí radi narábajú so štetcom, farbami, lepom, materiálmi vhodnými na rôzne koláže, obrazy, sošky, plastiky a pod. Všetky práce sú vystavované v priestoroch internátu ale aj školy.


Krúžok športový

Obsahom športového krúžku je oboznamovanie sa s volejbalom, basketbalom, vybíjanou, strečingom, posilňovaním a relaxačnými cvičeniami.
Cieľom športového krúžku je rozvoj pohybovej aktivity, obratnosti a fyzickej zdatnosti. Zameriava sa tiež na rozvíjanie pozitívneho vzťahu žiakov k pohybu, hre a zábave. K športovým aktivitám je žiakom k dispozícii telocvičňa a posilňovňa.


Krúžok stolnotenisový

Cieľom práce v krúžku je získať väčšiu pohyblivosť, koncentráciu, pozornosť. Krúžok navštevujú chlapci aj dievčatá. Činnosť je rozdelená na tréningovú časť a na turnaje. Je vhodný pre začiatočníkov ale aj pre pokročilých. Aj tu platí individuálny prístup a radosť z pohybu.


Krúžok bojových umení

Hlavným cieľom krúžku je utužovanie ducha a pozitívnej mysle. Žiaci si osvoja základy karate, kickboxu a iných bojových športov. Krúžok nie je určený na to, aby sa niekto naučil biť, ale na to, aby dokázal ovládať svoje telo a myseľ. Zároveň sa žiaci učia disciplíne a vylepšeniu svojej kondície.


Krúžok počítačový

Žiaci pracujú s výpočtovou technikou, učia sa novým postupom práce s počítačom, vyhľadávajú informácie, komunikujú s priateľmi.


Ikonky (aj s menami ich autorov) použité na tejto stránke nájdete na www.flaticon.com.