Občianske združenie pri OUI V. Gaňu Banská Bystrica - darujte nám 2% z dane

Od 24. júla 2016 pôsobí pri Odbornom učilišti internátnom Viliama Gaňu občianske združenie

s názvom „Občianske združenie pri OUI V. Gaňu Banská Bystrica."

Základné údaje

IČO:                                              50371177

Číslo účtu:                                  SK56 8330 0000 0027 0106 0697

Právna forma:                           Občianske združenie

Obchodné meno (názov):       Občianske združenie pri OUI V. Gaňu Banská Bystrica

Sídlo - Ulica:                               Moskovská

Súpisné/orientačné číslo:       17

PSČ:                                               974 04

Obec:                                             Banská Bystrica

Hlavný cieľ združenia

Hlavným cieľom združenia je prispievať:

a)  k zlepšovaniu starostlivosti o žiakov s mentálnym postihnutím,

b)  k podporovaniu ďalšieho rozvoja v oblasti vzdelávania a výchovy,

c)  k rozvoju záujmových činností,

d)  k vytváraniu optimálnych pracovných podmienok,

e)  k ľahšej integrácii žiakov do sociálneho a pracovného prostredia v našej spoločnosti.

Darujte nám 2% z dane.

Vďaka Vaším 2% z dane prispejete k zlepšovaniu starostlivosti o žiakov s mentálnym postihnutím, čím podporíte ich ďalší rozvoj v oblasti

vzdelávania a výchovy a zároveň prispejete k ich ľahšej integrácii do sociálneho a pracovného prostredia v našej spoločnosti.

Tlačivo na poukázanie 2% dane pre zamestnancov:

               

Za Vaše 2% z dane Vám ďakujeme.