Učebné odbory

Výroba konfekcie - šitie bielizne a ručné techniky

Učebný odbor zameraný na techniku a technológiu strojového a ručného šitia, na spôsob použitia a spracovanie textilného materiálu ručnými technikami, zhotovenie textilných hračiek, základy vyšívania, pletenia, makramé, háčkovania, ľudovej čipky, paličkovania, tkania, štrikovania a pod.


Poľnohospodárska výroba - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník

Učebný odbor zameraný na odborné práce pri ošetrovaní základných druhov kvetín a zeleniny, práce pri úprave terénu, výsadba okrasných drevín, ošetrovanie a výsadba kvetinových záhonov, zakladanie a ošetrovanie trávnikov


Opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti

Učebný odbor zameraný na vedomosti o stavbe a funkcii ľudského tela, poskytovanie prvej pomoci, starostlivosť o chorých v nemocnici, o deti v detských zariadeniach a o starších ľudí v penziónoch, prípravu stravy, kŕmenie, starostlivosť o hygienu, sprevádzanie chorých na vyšetrenie, výchovnú činnosť s deťmi.


Stavebná výroba - murárske práce

Učebný odbor zameraný na jednoduché stavebné práce ako murovanie nosných a výplňových múrov, priečok, prípravu malty, jednoduché vnútorné i vonkajšie omietky, základné betonárske práce, obsluhu rôznych strojov a zariadení, prácu s drevom a osádzanie výrobkov PSV (zárubne, okná).


Obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál

Učebný odbor zameraný na práce pri príprave jedál teplej a studenej kuchyne.


Obchodná prevádzka - príprava, skladovanie a predaj tovaru

Učebný odbor zameraný na manipuláciu s tovarom v skladoch, vykladanie, ošetrovanie tovaru, na základné práce pri pohybe tovaru v predajni, váženie, meranie, krájanie tovaru, na osvojenie si základov aranžovania a techník balenia, na spoločenskú výchovu, psychológiu predaja, na základné ovládanie jednoduchých mechanizmov...


Spracúvanie dreva - výroba úžitkových a umeleckých predmetov

Základné práce pri úprave dreva, ručné a strojové opracovanie dreva, výroba jednoduchých umeleckých predmetov z dreva (ľudová tvorivosť), základy rezbárskej práce, intarzie, výroba úžitkových predmetov, jednoduchého nábytku, záhradného dreveného nábytku.