Poplatky za stravu

Školská jedáleň je neoddeliteľnou súčasťou odborného učilišťa.

Poskytovaná je celodenná strava žiakom ubytovaným v internáte, obedy žiakom denne dochádzajúcim a zamestnancom školy. Pri výbere jedál sú zohľadňované súčasné poznatky racionálnej výživy ako aj možnosti spoločného stravovania. Obedňajšie menu poskytuje žiakom i zamestnancom možnosť výberu z viacerých jedál.

Poplatky žiakov za stravu                                       
raňajky 0,44 €
desiata 0,29 €
obed 1,33 €
olovrant 0,21 €
večera 0,74 €
večera II. 0,36 €
Spolu (vrátane II. večere): 3,37 €
Spolu (bez II. večere): 3,01 €