Kde nás nájdete?

Kontakty

Odborné učilište internátne Viliama Gaňu

Moskovská 17
974 04 Banská Bystrica 4

tel. sekretariát/riaditeľka školy: 048/415 31 40
fax: 048/415 29 70
e-mail: sekretariat@ouivgbb.sk

Internát Odborného učilišťa Viliama Gaňu

Havranské 2
974 04 Banská Bystrica 4

tel. internát: 048/413 33 71
tel. vedúca školskej jedálne: 048/413 64 62
e-mail: sekretariat@ouivgbb.sk