Doprava k nám

Cestovný poriadok MHD liniek, ktorými sa dostanete k nám resp. od nás:

Trolejbus č. 8

Trolejbus č. 7

Trolejbus č. 6

Doprava do internátu – trolejbus č. 7

Mapa trasy trolejbusov č. 6, 7 a 8

Mapa trasy trolejbusov č. 8, 7 a 6