Školský časopis

Od roku 2000 vydávame školský časopis "ŠKOLSKÉ UCHO", na výrobe ktorého sa podieľajú aj naši pedagógovia (vzhľadom na typ našej školy), ale autormi príspevkov sú naši študenti.

Každé číslo má svoju tému a na tejto stránke môžete nazrieť do niektorých vydaní tohto časopisu: