Organizácia školského vyučovania

Termíny vyučovania a prázdnin v školskom roku 2019/2020:

  • Vyučovanie sa začína v pondelok 2. septembra 2019.
  • Príchod ubytovaných žiakov do internátu školy (Ulica Havranské 2) je v nedeľu 1. septembra 2019 v čase od 13.00 hod. do 20.00 hod. 
  • Vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí v piatok 31. januára 2020.
  • Vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začne v utorok 4. februára 2020 a končí v utorok 30. júna 2020.
  • Jesenné prázdniny sa začínajú v stredu 30. októbra 2019 a vyučovanie sa začne v pondelok 4. novembra 2019.
  • Vianočné prázdniny sa začínajú v našej škole už v piatok 20. decembra 2019 (riaditeľské voľno) a vyučovanie sa začne v stredu 8. januára 2020.
  • Polročné prázdniny sú v pondelok 3. februára 2020.
  • Jarné prázdniny sú v Banskobystrickom kraji od 24. februára do 28. februára 2020.
  • Veľkonočné prázdniny sú vo štvrtok 9. apríla 2020 a končia sa v utorok 14. apríla 2020, vyučovanie sa začne v stredu 15. apríla 2020.
  • Letné prázdniny sa začnú v stredu 1. júla 2020 a trvajú do pondelka 31. augusta 2020, vyučovanie sa začne v stredu 2. septembra 2020 (príchod žiakov do internátu je v utorok 1. septembra 2020 v čase od 13.00 hod. do 20.00 hod.).