Organizácia školského vyučovania

Termíny vyučovania a prázdnin v školskom roku 2021/2022:

  • Vyučovanie sa začína vo štvrtok 2. septembra 2021.
  • Príchod ubytovaných žiakov do internátu školy (Ulica Havranské 2) je v stredu 1. septembra 2021 v čase od 13.00 hod. do 20.00 hod. 
  • Vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí v pondelok 31. januára 2022.
  • Vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začne v utorok 1. februára 2022 a končí vo štvrtok 30. júna 2022.
  • Jesenné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 28. októbra 2021 a vyučovanie sa začne v utorok 2. novembra 2021.
  • Vianočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 23. decembra 2021 a vyučovanie sa začne v pondelok 10. januára 2022.
  • Polročné prázdniny sú v piatok 4. februára 2022.
  • Jarné prázdniny sú v Banskobystrickom kraji od 7. marca do 11. marca 2022.
  • Veľkonočné prázdniny sú vo štvrtok 14. apríla 2022 a končia sa v utorok 19. apríla 2022, vyučovanie sa začne v stredu 20. apríla 2022.
  • Letné prázdniny sa začnú v piatok 1. júla 2022 a trvajú do stredy 31. augusta 2022, vyučovanie sa začne v pondelok 5. septembra 2022 (príchod žiakov do internátu je v nedeľu 4. septembra 2022 v čase od 13.00 hod. do 20.00 hod.).