Organizácia školského vyučovania

Termíny vyučovania a prázdnin v školskom roku 2023/2024:

  • Vyučovanie sa začína v pondelok 4. septembra 2023.
  • Príchod ubytovaných žiakov do internátu školy (Ulica Havranské 2) je v nedeľu 3. septembra 2023 v čase od 13.00 hod. do 20.00 hod. 
  • Vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí v utorok 31. januára 2024.
  • Vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začne vo štvrtok 1. februára 2024 a končí v piatok 28. júna 2024.
  • Jesenné prázdniny sa začínajú v pondelok 30. októbra 2023 a vyučovanie sa začne vo štvrtok 2. novembra 2023.
  • Vianočné prázdniny sa začínajú v sobotu 23. decembra 2023 a vyučovanie sa začne v pondelok 9. januára 2024.
  • Jarné prázdniny sú v Banskobystrickom kraji od 19. februára do 23. februára 2024. Vyučovanie sa začne v pondelok 26. februára 2023.
  • Veľkonočné prázdniny sú vo štvrtok 28. marca 2024 a končia sa v utorok 2. apríla 2024, vyučovanie sa začne v stredu 3. apríla 2024.
  • Letné prázdniny sa začnú v pondelok 1. júla 2024 a trvajú do piatka 30. augusta 2024, vyučovanie sa začne v pondelok 2. septembra 2024 (príchod žiakov do internátu je v nedeľu 1. septembra 2024 v čase od 13.00 hod. do 20.00 hod.).