Organizácia školského vyučovania

Termíny vyučovania a prázdnin v školskom roku 2017/2018:

  • Vyučovanie v školskom roku 2017/2018 sa začína v pondelok 4. septembra 2017.
  • Príchod ubytovaných žiakov do internátu školy (Ulica Havranské 2) je v nedeľu 3. septembra 2017 v čase od 13.00 hod. do 20.00 hod. 
  • Vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí v stredu 31. januára 2018.
  • Vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začne vo štvrtok 1. februára 2018 a končí v piatok 29. júna 2018.
  • Jesenné prázdniny sa začínajú v pondelok 30. októbra 2017 a vyučovanie sa začne vo štvrtok 2. novembra 2017.
  • Vianočné prázdniny sa začínajú v našej škole už v piatok 22. decembra 2017 (riaditeľské voľno) a vyučovanie sa začne v pondelok 8. januára 2018.
  • Polročné prázdniny sú v piatok 2. februára 2018.
  • Jarné prázdniny sú v Banskobystrickom kraji od 19. februára do 23. februára 2018.
  • Veľkonočné prázdniny sú vo štvrtok 29. marca 2018 a končia sa v utorok 3. apríla 2018, vyučovanie sa začne v stredu 4. apríla 2018.
  • Letné prázdniny sa začnú v pondelok 2. júla 2018 a trvajú do piatku 31. augusta 2018, vyučovanie sa začne v pondelok 3. septembra 2018 (príchod žiakov do internátu je v nedeľu 2. septembra 2018 v čase od 13.00 hod. do 20.00 hod.).