Zamestnanci

Priezvisko, meno, titul Pracovné zaradenie Telefón E-mail
Cibulová Janka, Mgr. zástupkyňa riaditeľa 048/415 31 40 janka.mrvova.cibulova@gmail.com
Rusko Michal, Mgr. riaditeľ 048/415 29 70 michalrusko@centrum.sk
Majer Ivan správca PC a IKT 048/415 31 40 ivan.majer@icloud.com
Uškrtová Daniela, PaedDr. vedúca vychovávateľka 048/413 33 71 danka.uskrtova@gmail.com
Kosec Peter vrátnik 048/415 31 40
Kúdela Rudolf vrátnik 048/415 31 40
Crman Vladimír vrátnik 048/415 31 40
Antoš Peter vrátnik 048/415 31 40
Weis Pavol vodič/údržbár 048/415 31 40
Margetová Eva vedúca školskej jedálne 048/413 64 62 marget1@azet.sk
Hlavatá Dagmar, Mgr. odborná referentka 048/415 31 40 hlavatad.dagmar@gmail.com
Rusková Soňa, Mgr. odborná referentka 048/415 31 40 sonaruskova@centrum.sk
Tokárová Ľubica nočná vychovávateľka 048/413 33 71
Snopková Zuzana, Mgr. nočná vychovávateľka 048/413 33 71 zuzanasnopkova@azet.sk
Barborjaková Mária nočná vychovávateľka 048/413 33 71
Petrovičová Miroslava nočná vychovávateľka 048/413 33 71
Sivoková Iveta, Ing. vychovávateľka 048/413 33 71 iveta.sivokova@gmail.com
Spišiaková Lucia, Bc., DiS. vychovávateľka 048/413 33 71 spisiakova136@gmail.com
Longauerová Viera, Bc., Dis. vychovávateľka 048/413 33 71 viera.longauerova@gmail.com
Debnárová Danica kuchárka 048/415 31 40
Hazuchová Marta kuchárka 048/415 31 40
Oravcová Alena, Mgr. učiteľka 048/415 31 40 oravcova.ala@gmail.com
Brašeňová Daniela, Mgr. učiteľka 048/415 31 40 dabrasen@gmail.com
Malatová Jana, Mgr. učiteľka 048/415 31 40 jana.malatova@gmail.com
Juríková Gabriela, Mgr. učiteľka 048/415 31 40
Kovalčíková Nataša, Mgr. učiteľka 048/415 31 40 nkovalcikova@gmail.com
Balúch Miroslav údržbár 048/413 33 71
Oravcová Ivana upratovačka 048/415 31 40
Bodorová Jarmila upratovačka 048/415 31 40
Winklerová Ľubica upratovačka 048/413 33 71
Libičová Jaroslava vrátnička 048/415 31 40
Boháčiková Anna vrátnička 048/415 31 40
Macúchová Ivana, Bc. majsterka odbornej výchovy 048/415 31 40 macuchova11@gmail.com
Bubelínyová Jana majsterka odbornej výchovy 048/415 31 40 jbubka@centrum.sk
Beňová Miroslava, PhDr. majsterka odbornej výchovy 048/415 31 40 miroslavabenova67@gmail.com
Longauerová Vlasta, Mgr. majsterka odbornej výchovy 048/415 31 40 vlasta.longauerova@gmail.com
Cimermanová Júlia majsterka odbornej výchovy 048/415 31 40 cimka24@gmail.com
Klimentová Marta, Bc. majsterka odbornej výchovy 048/415 31 40 klimentova.martuska@gmail.com
Ulbrichtová Zdenka majsterka odbornej výchovy 048/415 31 40 zdenkaulb@gmail.com
Krajčovičová Katarína majsterka odbornej výchovy 048/415 31 40 katty36@gmail.com
Bakšová Jarmila, Mgr. majsterka odbornej výchovy 048/415 31 40 baksova.j@gmail.com
Palkovičová Diana majsterka odbornej výchovy 048/415 31 40 diapa17@gmail.com
Sloboda Rastislav, Mgr. majster odbornej výchovy 048/415 31 40 rastosloboda@centrum.sk
Maťovčík Jozef, Mgr. majster odbornej výchovy 048/415 31 40 jozef.matovcik@centrum.sk
Strečok Jaroslav, Mgr. majster odbornej výchovy 048/415 31 40 JaroslavStrecok@azet.sk
Haviar Ivan, Bc. majster odbornej výchovy 048/415 31 40 i.haviar@centrum.sk
Hamar Igor majster odbornej výchovy 048/415 31 40 hig@centrum.sk
Sokol Jozef, Mgr. učiteľ 048/415 31 40 jozef.sokol@azet.sk
Miklošovič Marian, Mgr. učiteľ 048/415 31 40 marian.miklosovic@centrum.sk
Šebešová Jana, Mgr. vedúca referentka 048/415 31 40 sebesovajana@gmail.com