Zamestnanci

Priezvisko, meno, titul Pracovné zaradenie Telefón E-mail
Dekýš Jozef správca PC a IKT 048/415 31 40
Uškrtová Daniela, PaedDr. vedúca vychovávateľka 048/413 33 71 danka.uskrtova@gmail.com
Antoš Peter vrátnik 048/415 31 40
Kúdela Rudolf vrátnik 048/415 31 40
Crman Vladimír vrátnik 048/415 31 40
Weis Pavol vodič/údržbár 048/415 31 40
Margetová Eva vedúca školskej jedálne 048/413 64 62 marget1@azet.sk
Rusková Soňa, Mgr. odborná referentka 048/415 31 40 sonaruskova@centrum.sk
Hlavatá Dagmar, Mgr. odborná referentka 048/415 31 40
Petrovičová Miroslava nočná vychovávateľka 048/413 33 71
Tokárová Ľubica nočná vychovávateľka 048/413 33 71
Snopková Zuzana, Mgr. nočná vychovávateľka 048/413 33 71 zuzanasnopkova@azet.sk
Barborjaková Mária nočná vychovávateľka 048/413 33 71
Spišiaková Lucia, Bc., DiS. vychovávateľka 048/413 33 71 spisiakova136@gmail.com
Longauerová Viera, Bc., Dis. vychovávateľka 048/413 33 71 viera.longauerova@gmail.com
Boháčiková Anna kuchárka 048/415 31 40
Hazuchová Marta kuchárka 048/415 31 40
Šubertová Gabriela, Mgr. učiteľka 048/415 31 40 gabriela.subertova@centrum.sk
Cibulová Janka, Mgr. učiteľka 048/415 31 40 janka.mrvova.cibulova@gmail.com
Kovalčíková Nataša, Mgr. učiteľka 048/415 31 40 nkovalcikova@gmail.com
Oravcová Alena, Mgr. učiteľka 048/415 31 40 oravcova.ala@gmail.com
Brašeňová Daniela, Mgr. učiteľka 048/415 31 40 dabrasen@gmail.com
Rusko Michal, Mgr. zástupca riaditeľky 048/415 31 40 michalrusko@centrum.sk
Balúch Miroslav údržbár 048/415 31 40, 413 33 71
Bodorová Jarmila upratovačka 048/415 31 40
Klačanová Veronika upratovačka 048/415 31 40
Winklerová Ľubica upratovačka 048/413 33 71
Malatová Jana, Mgr. riaditeľka 048/415 29 70 jana.malatova@gmail.com
Cimermanová Júlia vrátnička 048/415 31 40
Libičová Jaroslava vrátnička 048/415 31 40
Krajčovičová Katarína majsterka odbornej výchovy 048/415 31 40 katty36@gmail.com
Bakšová Jarmila, Mgr. majsterka odbornej výchovy 048/415 31 40 baksova.j@gmail.com
Palkovičová Diana majsterka odbornej výchovy 048/415 31 40 diapa17@gmail.com
Macúchová Ivana, Bc. majsterka odbornej výchovy 048/415 31 40 macuchova11@gmail.com
Bubelínyová Jana majsterka odbornej výchovy 048/415 31 40 j.bubka@centrum.sk
Longauerová Vlasta, Mgr. majsterka odbornej výchovy 048/415 31 40 vlasta.longauerova@gmail.com
Klimentová Marta, Bc. majsterka odbornej výchovy 048/415 31 40 klimentova.martuska@gmail.com
Rychecká Anna, Bc. majsterka odbornej výchovy 048/415 31 40 arychecka@zoznam.sk
Pánková Bibiána, Bc. majsterka odbornej výchovy 048/415 31 40 pankovci@gmail.com
Ulbrichtová Zdenka majsterka odbornej výchovy 048/415 31 40 zdenkaulb@gmail.com
Cseky Marian vychovávateľ 048/413 33 71
Sloboda Rastislav, Mgr. majster odbornej výchovy 048/415 31 40 rastosloboda@centrum.sk
Maťovčík Jozef, Mgr. majster odbornej výchovy 048/415 31 40 jozef.matovcik@centrum.sk
Strečok Jaroslav, Mgr. majster odbornej výchovy 048/415 31 40 JaroslavStrecok@azet.sk
Haviar Ivan, Bc. majster odbornej výchovy 048/415 31 40 i.haviar@centrum.sk
Hamar Igor majster odbornej výchovy 048/415 31 40 hig@centrum.sk
Pánek Vít, Ing. učiteľ 048/415 31 40 pankovci@gmail.com
Sokol Jozef, Mgr. učiteľ 048/415 31 40 jozef.sokol@azet.sk
Miklošovič Marian, Mgr. učiteľ 048/415 31 40 marian.miklosovic@centrum.sk
Šebešová Jana, Mgr. vedúca referentka 048/415 31 40 sebesovajana@gmail.com