Zamestnanci

Priezvisko, meno, titul Pracovné zaradenie Telefón E-mail
Šebešová Jana, Mgr. vedúca referentka 048/415 31 40 sebesovajana@gmail.com
Pánek Vít, Ing. učiteľ 048/415 31 40
Sokol Jozef, Mgr. učiteľ 048/415 31 40 jozef.sokol@azet.sk
Miklošovič Marian, Mgr. učiteľ 048/415 31 40 marian.miklosovic@centrum.sk
Sloboda Rastislav, Mgr. majster odbornej výchovy 048/415 31 40 rastosloboda@centrum.sk
Maťovčík Jozef, Mgr. majster odbornej výchovy 048/415 31 40 jozef.matovcik@centrum.sk
Strečok Jaroslav, Mgr. majster odbornej výchovy 048/415 31 40 JaroslavStrecok@azet.sk
Haviar Ivan, Bc. majster odbornej výchovy 048/415 31 40 i.haviar@centrum.sk
Hamar Igor majster odbornej výchovy 048/415 31 40 hig@centrum.sk
Cseky Marian vychovávateľ 048/413 33 71
Krajčovičová Katarína majsterka odbornej výchovy 048/415 31 40 katty36@gmail.com
Bakšová Jarmila, Mgr. majsterka odbornej výchovy 048/415 31 40 baksova.j@gmail.com
Palkovičová Diana majsterka odbornej výchovy 048/415 31 40
Macúchová Ivana, Bc. majsterka odbornej výchovy 048/415 31 40 macuchova11@gmail.com
Bubelínyová Jana majsterka odbornej výchovy 048/415 31 40 j.bubka@centrum.sk
Klimentová Marta, Bc. majsterka odbornej výchovy 048/415 31 40 klimentova.martuska@gmail.com
Speváková Mária majsterka odbornej výchovy 048/415 31 40 mariaspev@gmail.com
Rychecká Anna, Bc. majsterka odbornej výchovy 048/415 31 40 arychecka@zoznam.sk
Pánková Bibiána, Bc. majsterka odbornej výchovy 048/415 31 40
Ulbrichtová Zdenka majsterka odbornej výchovy 048/415 31 40 zdenkaulb@gmail.com
Libičová Jaroslava vrátnička 048/415 31 40
Cimermanová Júlia vrátnička 048/415 31 40
Malatová Jana, Mgr. riaditeľka 048/415 29 70 jana.malatova@gmail.com
Maťušová Júlia upratovačka 048/415 31 40
Winklerová Ľubica upratovačka 048/413 33 71
Štefancová Mária upratovačka 048/415 31 40
Balúch Miroslav údržbár 048/415 31 40, 413 33 71
Rusko Michal, Mgr. zástupca riaditeľky 048/415 31 40 michalrusko@centrum.sk
Cibulová Janka, Mgr. učiteľka 048/415 31 40 janka.mrvova.cibulova@gmail.com
Kovalčíková Nataša, Mgr. učiteľka 048/415 31 40
Maderová Diana, Mgr. učiteľka 048/415 31 40 dianamaderova@gmail.com
Oravcová Alena, Mgr. učiteľka 048/415 31 40 oravcova.ala@gmail.com
Brašeňová Daniela, Mgr. učiteľka 048/415 31 40 dabrasen@gmail.com
Šubertová Gabriela, Mgr. učiteľka 048/415 31 40 gabriela.subertova@centrum.sk
Boháčiková Anna kuchárka 048/415 31 40
Hazuchová Marta kuchárka 048/415 31 40
Spišiaková Lucia, Bc. vychovávateľka 048/413 33 71 spisiakova136@gmail.com
Longauerová Viera, Bc., Dis. vychovávateľka 048/413 33 71 viera.longauerova@gmail.com
Mydlová Ľubica vychovávateľka 048/413 33 71
Dekýš Jozef správca počítačovej siete 048/415 31 40
Tokárová Ľubica nočná vychovávateľka 048/413 33 71
Snopková Zuzana, Mgr. nočná vychovávateľka 048/413 33 71 zuzanasnopkova@azet.sk
Kováčiková Anna nočná vychovávateľka 048/413 33 71
Barborjaková Mária nočná vychovávateľka 048/413 33 71
Rusková Soňa, Mgr. odborná referentka 048/415 31 40 sonaruskova@centrum.sk
Hlavatá Dagmar, Mgr. odborná referentka 048/415 31 40
Margetová Eva vedúca školskej jedálne 048/413 64 62 marget1@azet.sk
Weis Pavol vodič/údržbár 048/415 31 40
Kúdela Rudolf vrátnik 048/415 31 40
Crman Vladimír vrátnik 048/415 31 40
Antoš Peter vrátnik 048/415 31 40
Uškrtová Daniela, Mgr. vedúca výchovy 048/413 33 71 danka.uskrtova@gmail.com
Kosecová Božena upratovačka (kratší prac. čas) 048/415 31 40
Boháčik Jozef vrátnik (kratší prac. čas) 048/415 31 40