Celoštátna súťaž v učebnom odbore 6491 G 02 - príprava, skladovanie a predaj tovaru