Prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024 - výsledky

 

Uchádzači o štúdium v školskom roku 2023/2024

 

Učebný odbor: 6491 G 01 obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál

p. č.

kód pridelený uchádzačovi

(uvedený na rozhodnutí o prijatí/neprijatí)

výsledok prijímacieho konania

 1.  

1023

prijatý

 1.  

1024

prijatý

 1.  

1025

prijatý

 1.  

1026

prijatý

 1.  

1027

prijatý

 1.  

1028

prijatý

 1.  

2003

prijatý

 1.  

2004

prijatý

 1.  

2005

prijatý

 1.  

2006

prijatý

 1.  

2007

prijatý

 1.  

2008

prijatý

Druhé kolo prijímacieho konanie: 20. 06. 2023

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 

Učebný odbor: 6491 G 02 obchodná prevádzka – príprava, skladovanie a predaj tovaru

p. č.

kód pridelený uchádzačovi

(uvedený na rozhodnutí o prijatí/neprijatí)

výsledok prijímacieho konania

 1.  

1029

prijatý

 1.  

1030

prijatý

 1.  

1031

prijatý

 1.  

1032

prijatý

 1.  

1033

prijatý

 1.  

1034

prijatý

 1.  

1035

prijatý

 1.  

1036

prijatý

 1.  

1037

prijatý

 1.  

1038

prijatý

 1.  

1039

prijatý

 1.  

2009

prijatý

 1.  

2010

prijatý

 1.  

2011

prijatý

 

Učebný odbor: 6485 G opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti

p. č.

kód pridelený uchádzačovi

(uvedený na rozhodnutí o prijatí/neprijatí)

výsledok prijímacieho konania

 1.  

1011

prijatý

 1.  

1012

prijatý

 1.  

1013

prijatý

 1.  

1014

prijatý

 1.  

1015

prijatý

 1.  

1016

prijatý

 1.  

1017

prijatý

 1.  

1018

prijatý

 1.  

1019

prijatý

 1.  

1020

prijatý

 1.  

1021

prijatý

 1.  

1022

prijatý

Druhé kolo prijímacieho konanie: 20. 06. 2023

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 

Učebný odbor: 4572 G 09 poľnohospodárska výroba - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník

p. č.

kód pridelený uchádzačovi

(uvedený na rozhodnutí o prijatí/neprijatí)

výsledok prijímacieho konania

 1.  

2002

prijatý

Druhé kolo prijímacieho konanie: 20. 06. 2023

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 

Učebný odbor: 3383 G 08 spracúvanie dreva - výroba úžitkových a umeleckých predmetov

p. č.

kód pridelený uchádzačovi

(uvedený na rozhodnutí o prijatí/neprijatí)

výsledok prijímacieho konania

 1.  

1004

prijatý

 1.  

1005

prijatý

 1.  

2012

prijatý

Druhé kolo prijímacieho konanie: 20. 06. 2023

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 

Učebný odbor: 368 G 03 stavebná výroba - murárske práce

p. č.

kód pridelený uchádzačovi

(uvedený na rozhodnutí o prijatí/neprijatí)

výsledok prijímacieho konania

 1.  

1006

prijatý

 1.  

1007

prijatý

 1.  

1008

prijatý

 1.  

1009

prijatý

 1.  

1010

prijatý

 1.  

2001

prijatý

Druhé kolo prijímacieho konanie: 20. 06. 2023

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 

Učebný odbor: 3178 G 03 výroba konfekcie - šitie bielizne a ručné techniky

p. č.

kód pridelený uchádzačovi

(uvedený na rozhodnutí o prijatí/neprijatí)

výsledok prijímacieho konania

 1.  

1001

prijatý

 1.  

1002

prijatý

 1.  

1003

prijatý

Druhé kolo prijímacieho konanie: 20. 06. 2023

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto