Organizácia školského vyučovania

Termíny vyučovania a prázdnin v školskom roku 2018/2019:

  • Vyučovanie sa začína v pondelok 3. septembra 2018.
  • Príchod ubytovaných žiakov do internátu školy (Ulica Havranské 2) je v nedeľu 2. septembra 2018 v čase od 13.00 hod. do 20.00 hod. 
  • Vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí vo štvrtok 31. januára 2019.
  • Vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začne v pondelok 4. februára 2019 a končí v piatok 28. júna 2019.
  • Jesenné prázdniny sa začínajú v stredu 31. októbra 2018 a vyučovanie sa začne v pondelok 5. novembra 2018.
  • Vianočné prázdniny sa začínajú v našej škole už v piatok 21. decembra 2018 (riaditeľské voľno) a vyučovanie sa začne v utorok 8. januára 2019.
  • Polročné prázdniny sú v piatok 1. februára 2019.
  • Jarné prázdniny sú v Banskobystrickom kraji od 4. marca do 8. marca 2019.
  • Veľkonočné prázdniny sú vo štvrtok 18. apríla 2019 a končia sa v utorok 23. apríla 2019, vyučovanie sa začne v stredu 24. apríla 2019.
  • Letné prázdniny sa začnú v pondelok 1. júla 2019 a trvajú do piatku 30. augusta 2019, vyučovanie sa začne v pondelok 2. septembra 2019 (príchod žiakov do internátu je v nedeľu 1. septembra 2019 v čase od 13.00 hod. do 20.00 hod.).