Organizácia školského vyučovania

Termíny vyučovania a prázdnin v školskom roku 2020/2021:

  • Vyučovanie sa začína v stredu 2. septembra 2020.
  • Príchod ubytovaných žiakov do internátu školy (Ulica Havranské 2) je v utorok 1. septembra 2020 v čase od 13.00 hod. do 20.00 hod. 
  • Vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí v piatok 29. januára 2021.
  • Vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začne v utorok 2. februára 2021 a končí v stredu 30. júna 2021.
  • Jesenné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 29. októbra 2020 a vyučovanie sa začne v pondelok 2. novembra 2020.
  • Vianočné prázdniny sa začínajú v našej škole už v pondelok 21. decembra 2020 (riaditeľské voľno) a vyučovanie sa začne v pondelok 11. januára 2021 (v piatok 8. januára 2021 je riaditeľské voľno).
  • Polročné prázdniny sú v pondelok 1. februára 2021.
  • Jarné prázdniny sú v Banskobystrickom kraji od 15. februára do 19. februára 2021.
  • Veľkonočné prázdniny sú vo štvrtok 1. apríla 2021 a končia sa v utorok 6. apríla 2021, vyučovanie sa začne v stredu 7. apríla 2021.
  • Letné prázdniny sa začnú vo štvrtok 1. júla 2021 a trvajú do utorka 31. augusta 2021, vyučovanie sa začne vo štvrtok 2. septembra 2021 (príchod žiakov do internátu je v stredu 1. septembra 2021 v čase od 13.00 hod. do 20.00 hod.).