Organizácia školského vyučovania

Termíny vyučovania a prázdnin v školskom roku 2022/2023:

  • Vyučovanie sa začína v pondelok 5. septembra 2022.
  • Príchod ubytovaných žiakov do internátu školy (Ulica Havranské 2) je v nedeľu 4. septembra 2022 v čase od 13.00 hod. do 20.00 hod. 
  • Vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí v utorok 31. januára 2023.
  • Vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začne v stredu 1. februára 2023 a končí v piatok 30. júna 2023.
  • Jesenné prázdniny sa začínajú v piatok 28. októbra 2022 a vyučovanie sa začne v stredu 2. novembra 2022.
  • Vianočné prázdniny sa začínajú v piatok 23. decembra 2022 a vyučovanie sa začne v pondelok 9. januára 2023.
  • Jarné prázdniny sú v Banskobystrickom kraji od 27. februára do 3. marca 2023. Vyučovanie sa začne v pondelok 6. marca 2023.
  • Veľkonočné prázdniny sú vo štvrtok 6. apríla 2023 a končia sa v utorok 11. apríla 2023, vyučovanie sa začne v stredu 12. apríla 2023.
  • Letné prázdniny sa začnú v pondelok 3. júla 2023 a trvajú do štvrtka 31. augusta 2023, vyučovanie sa začne v pondelok 4. septembra 2023 (príchod žiakov do internátu je v nedeľu 3. septembra 2023 v čase od 13.00 hod. do 20.00 hod.).