Prijímacie konanie pre školský rok 2024/2025 - výsledky

 

Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania

pre školský rok 2024/2025

 

Učebný odbor: 6491 G 01 obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál

p. č.

meno a priezvisko uchádzača

výsledok prijímacieho konania

 1.  

Bartoš Stanislav

prijatý

 1.  

Berky Sebastian

prijatý

 1.  

Cibuľová Salome

prijatá

 1.  

Človiečiková Jadranka

prijatá

 1.  

Gašpar Marek

prijatý

 1.  

Kandráč Slávo

prijatý

 1.  

Nigríniová Sofia

prijatá

 1.  

Pokošová Sandra

prijatá

Druhé kolo prijímacieho konanie: 18. 06. 2024

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 

Učebný odbor: 6491 G 02 obchodná prevádzka – príprava, skladovanie a predaj tovaru

p. č.

meno a priezvisko uchádzača

výsledok prijímacieho konania

 1.  

Bartoš Peter

prijatý

 1.  

Gábrišová Anna

prijatá

 1.  

Gregorová Bianka

prijatá

 1.  

Kováčová Natália

prijatá

 1.  

Kováčová Dominika

prijatá

 1.  

Krúšová Jennifer

prijatá

 1.  

Kurečaj Dominik

prijatý

 1.  

Lacko Ľuboš

prijatý

 1.  

Szabóová Mária

prijatá

 1.  

Tamáš Alexander

prijatý

Druhé kolo prijímacieho konanie: 18. 06. 2024

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 

Učebný odbor: 6485 G opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti

p. č.

meno a priezvisko uchádzača

výsledok prijímacieho konania

 1.  

Balogová Klaudia

prijatá

 1.  

Berky Ivan

prijatý

 1.  

Berkyová Lucia

prijatá

 1.  

Faráriková Simona

prijatá

 1.  

Galambova Patrícia

prijatá

 1.  

Gašparová Radoslava

prijatá

 1.  

Goralová Monika

prijatá

 1.  

Kaločaiová Skarleta

prijatá

 1.  

Oláh Marek

prijatý

 1.  

Samková Magdaléna

prijatá

 1.  

Škrváňová Sabína

prijatá

 1.  

Záslavová Veronika

prijatá

Druhé kolo prijímacieho konanie: 18. 06. 2024

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 

Učebný odbor: 4572 G 09 poľnohospodárska výroba - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník

p. č.

meno a priezvisko uchádzača

výsledok prijímacieho konania

Druhé kolo prijímacieho konanie: 18. 06. 2024

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 

Učebný odbor: 3383 G 08 spracúvanie dreva - výroba úžitkových a umeleckých predmetov

p. č.

meno a priezvisko uchádzača

výsledok prijímacieho konania

 1.  

Červenák Peter

prijatý

Druhé kolo prijímacieho konanie: 18. 06. 2024

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 

Učebný odbor: 368 G 03 stavebná výroba - murárske práce

p. č.

meno a priezvisko uchádzača

výsledok prijímacieho konania

 1.  

Berky Michal

prijatý

 1.  

Brezina Marek

prijatý

 1.  

Horváth Marián

prijatý

 1.  

Lacko Tibor

prijatý

 1.  

Olách Kevin

prijatý

 1.  

Puška Adam

prijatý

 1.  

Puška Michal

prijatý

 1.  

Puška Radko

prijatý

Druhé kolo prijímacieho konanie: 18. 06. 2024

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 

Učebný odbor: 3178 G 03 výroba konfekcie - šitie bielizne a ručné techniky

p. č.

meno a priezvisko uchádzača

výsledok prijímacieho konania

 1.  

Balogová Lívia

prijatá

 1.  

Košíková Rebeka

prijatá

 1.  

Gašparová Ema

prijatá

 1.  

Piliarová Natália

prijatá

Druhé kolo prijímacieho konanie: 18. 06. 2024

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto

 1.  

-

voľné miesto