Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou

Informácie o zadávaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác podľa §4 ods. 5 a §102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s hodnotou nad 1000 EUR.

 

Súhrnná sprava za rok 2012 ►

Súhrnná správa za rok 2013 ►

Súhrnná správa za rok 2014 ►

Suhrnná správa za rok 2015 ►       

Správa o zákazkách z e - trhoviska za rok 2015 ►           

Súhrnná správa za rok 2016 ►     

Správa o zákazkách z e - trhoviska za rok 2016 ►

Súhrnná správa za rok 2017 

Správa o zákazkách z e - trhoviska za rok 2017 ►

Súhrnná správa za rok 2018 

Správa o zákazkách z e - trhoviska za rok 2018 ►