Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou

Informácie o zadávaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác podľa §4 ods. 5 a §102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s hodnotou nad 1000 EUR.