Štátne sviatky, dni pracovného pokoja a pamätné dni

V súlade so zákonom NR SR č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov si pripomíname:

 

 
1. Štátne sviatky (dni pracovného pokoja)
5. júl Sviatok Cyrila a svätého Metoda
29. august Výročie Slovenského národného povstania
1. september Deň Ústavy Slovenskej republiky
30. október 100. výročie prijatia Deklarácie slovenského národa
17. november Deň boja za slobodu a demokraciu
1. január Deň vzniku Slovenskej republiky
2. Sviatky (dni pracovného pokoja)
15. september Sedembolestná Panna Mária
1. november Sviatok Všetkých svätých
24. december Štedrý večer
25. december Prvý sviatok vianočný
26. december Druhý sviatok vianočný
6. január Zjavenie Pána (Traja králi a vianočný sviatok pravosl. kresťanov)
29. marec Veľký piatok
1. apríl Veľkonočný pondelok
1. máj Sviatok práce
8. máj Deň víťazstva nad fašizmom
3. Iné sviatky (nie sú dňami pracovného pokoja, ale vo výchovno-vzdelávacom procese je vhodné si ich pripomenúť)
9. september Deň obetí holokaustu a rasového násilia
19. september Deň vzniku Slovenskej národnej rady
6. október Deň obetí Dukly
27. október Deň černovskej tragédie
28. október Deň vzniku samostatného česko - slovenenského štátu
29. október 1815 Deň narodenia Ľudovíta Štúra
30. október Výročie Deklarácie slovenského národa
31. október Deň reformácie
30. december Deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu
25. marec Deň zápasu za ľudské práva
13. apríl Deň nespravodlivo stíhaných
1. máj Deň pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii
4. máj Výročie úmrtia M. R. Štefánika
7. jún Výročie Memoranda národa slovenského
5. júl Deň zahraničných Slovákov
17. júl Výročie Deklarácie o zvrchovanosti SR
4. august Deň Matice slovenskej
21. august Pamätný deň obetí invázie a okupácie
10. august Deň obetí banských nešťastí