Činnosť v internáte

SEPTEMBER 2018

 • Zoznamovací večierok spojený s diskotékou a programom pre prvákov.
 • Poznávacia exkurzia do mesta pre žiakov 1. ročníkov.
 • Vychádzky do prírody.
 • Beseda na tému "Fajčenie a závislosť na nikotíne".

OKTÓBER 2018

 • Diskotéka - "pasovanie" žiakov I. ročníkov.
 • Športový poldeň.
 • Prednáška zamerané na zdravotnú výchovu "Zdravý životný štýl".

NOVEMBER 2018

 • Turnaj žiakov v stolnom tenise.
 • Beseda s príslušníkmi policajného zboru - protidrogová prevencia.
 • Bouwling.
 • Beseda na tému "Ja hráč" (patologické hráčstvo F-63).

DECEMBER 2018

 • Spoločná účasť na rozsvietení vianočného stromčeka na Kyjevskom námestí alebo na námestí SNP, ktorá je spojená s rôznymi súťažami a atrakciami a so stretnutím s Mikulášom, čertom a anjelom.
 • Vianočná kapustnica s programom venovaným vianočným tradíciám.
 • Mikulášske posedenie.

JANUÁR 2019

 • Beseda v knižnici M. Kováča na tému "Sexuálna a rodinná výchova".
 • Stavanie snehuliakov a hry na snehu.
 • Návšteva výstavy v meste.
 • Beseda na tému "Šikanovanie, zvládanie agresivity".

FEBRUÁR 2019

 • Súťaž o " Naj dievča a naj chlapca v internáte ".
 • Fašiangové zvyky.
 • Valentínska diskotéka - Valentínske darčeky.
 • Beseda na tému "Drogy a drogové závislosti".

MAREC 2019

 • Súťaž o najkrajšiu jarnú ikebanu.
 • Starostlivosť o pleť - beseda s kozmetičkou.
 • "Marec - mesiac knihy" - beseda.
 • "HIV a AIDS" - beseda.

APRÍL 2019

 • "Príprava na rodičovstvo" - beseda v knižnici M. Kováča..
 • Výstavy v meste - návštevy galérií a múzeí.
 • Futbalový zápas.
 • Beseda na tému "Som absolvent a čo ďalej ......?".

MÁJ 2019

 • Ukážky zásahovej jednotky protipožiarnej ochrany, PZ.
 • Spoločná vychádzka do okolitej prírody - branný poldeň.
 • Športové aktivity v areáli školy.
 • "Rasizmus a xenofóbia" - beseda.

JÚN 2019

 • Rozlúčka so žiakmi končiacich ročníkov.
 • Vychádzky do okolitej prírody spojené s posedením pri ohni a športovými súťažami.